به نام خدا
به منظور دسترسی بهتر به مطالب ، بهتر است که آن ها را ابتدا دسته بندی (موضوع بندی) کنیم.
با این کار هم ما به عنوان مدیر وبلاگ برای خود مسیر مشخصی ترسیم نموده ایم و هم خواننده وبلاگ ما برای مطالب مورد علاقه خود وقت کمتری صرف خواهد کرد.
برای ایجاد موضوع از پنل سمت راست از بخش "موضوعات وبلاگ" گزینه "موضوع جدید" را انتخاب میکنیم

http://iranproud3088.persiangig.com/weblog/mozu.jpg

پس از کلیک روی گزینه "موضوع جدید" تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:
http://iranproud3088.persiangig.com/weblog/onvan.jpg
برای ایجاد موضوع ، نام دسته یا موضوع دلخواه خود را در بخش مربوط نوشته و روی دکمه ارسال کلیک کنید.

سایر گزینه های بخش موضوعات وبلاگ

لیست موضوعات
برای مشاهده تمام دسته ها یا موضوعات وبلاگ روی گزینه "لیست موضوعات"از پنل سمت راست کلیک میکنیم.
http://iranproud3088.persiangig.com/weblog/olist.jpg

حال میتوانیم لیست تمام موضوعاتی که ایجاد کرده ایم مشاهده کنیم ، ضمنا بااستفاده از دکمه های روبروی هر عنوان عملیاتی نظیر حذف و ویرایش را نیز برای هر گزینه انجام داد.
http://iranproud3088.persiangig.com/weblog/list.jpg


ترتیب موضوعات
موضوعات به همان ترتیبی که در لیست مشاهده میشوند ، در صفحه وبلاگ هم نمایش داده میشوند برای تغییر در ترتیب قرار گیری موضوعات از طریق گزینه "ترتیب موضوعات" واقع در پنل سمت راست اقدام میکنیم.

http://iranproud3088.persiangig.com/weblog/otartib.jpg

هنگامی که لیست موضوعات نمایان شد ، با استفاده از دکمه های موجود میتوان ترتیب آن ها را تغییر داد و در نهایت روی دکمه ثبت کلیک کرد تا تغییرات ما ذخیره شود.
http://iranproud3088.persiangig.com/weblog/tartib.jpg